25 de enero de 2012

Setmana de pregària per la unitat dels cristians

Dia vuitè

Al qui surti vencedor, li concediré d'asseure's amb mi
en el meu tron (Ap 3, 19b-22)

Els qui acullen Jesucrist estan convidata a compartir amb ell el banquet de la vida eterna. la promesa feta als apòstols és aplicable a tots els que aconsegueixin la victòria sobre el mal.
Els cristians hem de ser conscients que la unitat que hi ha entre nosaltresm bé que exigeix de part de tots un gran esforç, és en definitiva un do de Déu. Aquesta unitat consisteix a compartir la victòria de Crist sonre el pecat, la mort i el mal, causa de la divisió. La participacióen la vistòria de Crist aconseguirà la plenitud en el cel. El testimoniatge comú que donem de l'Evangeli ha de fer entendre al món que Déu ni ens condiciona ni ens domina. Hem de ser capaços d'anunciar de manera creïble al món dels nostres dies que la victòria de Crist supera tot el que ens impedeix compartir la vida en plenitud, amb Ell i els uns amb els altres.

Pistes de reflexió
  1. Com es manifesten en les nostres vides la falsa humilitat i els desigs de vanaglòria?
  2. Com manifestem comjuntament la nostra fe en el Regne de Crist?
  3. Com vivim obertament la nostra esperança en l'adveniment del Regne de Déu?
Pregària


Déu totpoderós, que governeu el món, ensenyeu-nos a contemplar el misteri de la vostra glòria. Feu que acceptem amb humilitat els vostres dons, respectuosos amb la dignitat dels altres. Que el vostre Esperit Sant ens doni força en el combat espiritual que tenim davant, a fi que la nostra unitat en Crist ens faci regnar amb Ell en la vostra glòria. Us ho demanem per Ell, que s'humilià i fou enaltit, i viu i regna amb vós i l'Esperit Sant, dels segles dels segles. Amén

No hay comentarios:

Publicar un comentario