14 de enero de 2012

14. Com és que menja amb els publicans? (Mc 2, 13-17)

Jesús segueix rompent motlles amb la seva actitud. A diferència d'altres mestres i predicadors, Jesús no te cap dificultat en acceptar en el seu grup ni dones ni gent de mala fama, com els publicans i els recaptadors. En cap moment veim Jesús rebutjant ningú per la seva manera de ser, ni la seva condició, ni el seu sexe. Hem de recordar que en temps de Jesús, l'escalafó social acabava en les dones, seguides dels infants, (just per damunt dels cans). encara més, les primeres en rebre l'anunci de la resurrecció foren dones i posa els infants com a exemple del que han de ser els qui volen entrar en el Regne.
Els mestres de la llei del grup dels fariseus, que es creien ser els més sants i els més perfectes seguidors dels manaments de la Llei (que ells mateixos havien engreixat), no entenen com un home que "predica amb autoritat" pot fer aquestes coses, i li recriminen aquesta actitud.
L'exemple que Jesús els posa és esplèndid: els sans no necessiten metge: són els malalts els que en necessiten. "No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors" és l'afegit que acaba de rematar la situació, ja que posa els justs fora de l'abast de la salvació que Jesús proposa. Jesús no desqualifica els fariseus tant pel que fan, sinó pel que deixen de fer, pels que exclouen, pels que rebutgen. El que els fariseus fan, els seus rituals de purificació, les seves pregàries, els seus dejunis, no és dolent. El que els fa fora de l'Estil del Regne és que ells mateixos són excloents dels que són diferents. I a aquests, als diferents, als exclosos, als pobres, és els que Ell preferentment es dirigeix i acull.
Possiblement podríem fer un paral•lelisme entre els nostres comportaments i els dels fariseus. Possiblement l’Església en ocasions és “farisea” en aquest sentit: pensa que les seves obres són correctes, però deixa defora els que actuen diferent.
Hi hauríem de pensar...

No hay comentarios:

Publicar un comentario