20 de enero de 2012

Setmana de pregària per la unitat dels cristians

Dia tercer

Crist va patir per nosaltres (Lc 24, 25-27)

Déu pot convertir la tragèdia i el desastre en victòria. Transforma els nostres sofriments i els nostres infortunis, tots els de la història, en una resurrecció que engloba tot el món. Fins quan sembla vençut, mort a la creu, resulta ser la victòria veritable i definitiva.
Després de patir l'abandonament de Déu, experiència compartida de Jesús amb els homes, Crist te la capacitat de rellegir la història i fer-se llum per a il·luminar els nostres "aparents" (per molt que dolorosissims) fracassos.
Els cristians entenem l'experiència del sofriment com a inherent a la fragilitat de la condició humana, i la contemplem en la injustícia social, en la persecució. La força de la creu ens guia cap a la unitat. El sofriment de Crist és font de misericòrdia i de solidaritat per a tota la familia humana. Fent-nos solidaris dels que sofreixen, aprenem de Crsit sofrent i crucificat a buidar-nos de nosaltres matiexos, confiant en el Pare, ofernit-nos en sacrifici.

Pistes de reflexió
  1. En que pot ajudar la fe per a donar resposta als sofriments de llarga durada?
  2. Quins són els aspectes del sofriment humà que actualment són negligits o minimitzats?
  3. Com podem els cristians testimoniar junts el poder de la creu?
Pregària

Déu de tot consol, Vós heu transformat la vergonya de la creu en un signe de victòria. Féu que ens puguem reunir entorn de la creu del vostre Fill i celebrar-lo per la victòria que ens ofereix pels seus sofriments. Que l'Esperit Sant obri els nostres ulls i els nostres cors a fi d'ajudar els qui sofreixen a experimentar-vos pròxim. Vós que viviu i regnau pels segles dels segles. Amén

No hay comentarios:

Publicar un comentario