19 de enero de 2012

Setmana de pregària per la unitat dels cristians

Dia Segon.

Deixa'm fer, ara; convé que complim d'aquesta manera tota la justícia
(Mt 3, 13-17)

"...tot el que Déu vol"(BCI); "Todo lo que es justo delante de Dios" (DHH); "nos implere omnem iustitiam" ens convé complir tota justícia (VUL) 
Són traduccions diferents, a diferents versions de la Bíblia, del final d’aquest verset. És el passatge previ al Baptisme de Jesús per Joan.
És significatiu que "el que Déu vol" i "tota justícia" siguin equivalents, traduccions dels mateixos texts originals de l’evangeli de Mateu. Complir tot el que Déu vol, tota la justícia, vol dir esperar amb paciència que un altra, Déu, consideri quin és el moment oportú. Jesús podria haver basat tota la seva predicació en la teofania que segueix el baptisme, com a garantia del seu messianisme. O les manifestacions dels endimoniats de l’evangeli d’avui, però posa la seva confiança en Déu i revela el seu missatge a través de la pròpia vida i del seu ministeri, que finalment el duran a la mort.
Tampoc nosaltres hem de perdre la paciència en el treball per la unitat dels cristians. En tant que la considerem un do, l’hem d’esperar amb paciència, segurs que aquesta paciència, aquesta confiança, aquesta pregària, ens transformen i ens disposen per a la unitat visible de l’Església com Déu la dóna, encara que no tengui en consideració els nostres plans.


Pistes de reflexió

  1. Quines són les situacions de la nostra vida que més ens aconsellen fer confiança en les promeses del Senyor?
  2. En quins aspectes de la vida eclesial correm particularment el risc de ser temptats per les presses?
  3. En quines situacions els cristians hauriem d'esperar i en quines hauriem d'actuar junts.
Pregària

Déu fidel, les vostres paraules sempre són paraules de veritat. Feis que, com Jesús, confiem pacientment en el vostre amor incommovible. Il·lumineu-nos pel vostre Esperit Sant a fi que no posem entrebancs a l’acompliment de la vostra justícia portats pels nostres prejudicis, sinó que siguem capaços de discernir la vostra saviesa i el vostre amor en totes les coses. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén

No hay comentarios:

Publicar un comentario