26 de enero de 2012

26. digueu primer: "Pau en aquesta casa." (Lc 10, 1-9)

Podem entendre l'evangeli d'avui amb un protocol d'actuació dels deixevles de Jesús, dels enviats a portar la Bona Nova al món. Les instruccions de Jesus són moltes i totes importants.
  • Anar de dos en dos, enviats, com a treball de grup, col·lectiu, mai personal ni personalista.
  • Allà on el Senyor ha de passar, perque no hem de predicar la nostra paraula, sinó la seva.
  • En mans de Déu, l'amo dels sembrats, amb molta feina per endavant.
  • Enmig de llops, enviats a una tasca difícil i que no serà ben rebuda per part de molts.
  • De manera austera, sense elements que puguin destorbar l'essència de la nostra tasca, ni bossa, ni sarró...
  • Sense quedar a la superficie en les relacions. Si trobam algú, no sols el saludem, quedam amb ell.
  • Acceptant el que rebrem de part dels que ens escolten i acullen; ells també ens aporten elements que ens ajuden a creixer
Hi ha un element que cal destacar entre tots: hem de ser portadors de pau. No tant sols no hem de ser gent de conflictes, ni de brega, sinó que hem de portar la pau a les cases. La Pau no del món, sinó la que dóna Crist. Tant sols a través de la Pau que porta Crist podem ajudar a crear un món nou.
La tasca dels 72 enviats era aquesta: perparar la trobada personal de la gent amb Jesús, portar-los la seva notícia, propiciar la seva sintonia. Tan sols com a portadors de Pau ho podem dur a terme. En un món convuls com el nostre, entenem bé que "la collita és abundant i pocs els segadors." Però entre tots podem arribar a molta gent que necessita aquesta Pau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario