22 de enero de 2012

Setmana de pregària per la unitat dels cristians

Dia cinquè

Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: Pau a vosaltres (Jn 20, 19-23)

En un moment en que els deixebles estan consumits pel dubte i la por, després del fracàs aparent de la mort a la creu, reben el do del Senyor ressuscitat: Pau a vosaltres. És alhora salutació i do. Però és també invitació a cercar en Déu la pau que el món no dóna, establint relacions humanes perdurables amb la família humana. Amb l'Esperit Sant, el Senyor invia els seus seguidors a prendre part de la seva pròpia missió: aportar pau, guarició i perdó a tot arreu.
Mentre els cristians esteim dividits, el món no es pot convencer que la proposta de Jesús per a la humanitat és verídica. La pau i la unitat són elements indispinsables per a transformar el món.

Pistes de reflexió
  1. Quines són les formes de violència de la nostra societat de les que pudem enfrontar-ne junts les causes, com a cristians?
  2. Com notem les hostilitats amagades que repercuteixen sobre les nostres relacions mútues com a comunitats cristianes?
  3. Com podem aprendre a acollir-nos recíprocament com Crist mateix ens acull?
Pregària
Déu d'amor i de misericòrdia, feu-nos sentir la joia de compartir la vostra pau. Omplu-nos a vessar del vostre Esperit Sant a fi que enderroquem els murs d'hostilitat que ens separen. Que crist ressustictat, la nostra pau, ens ajudi a superar tota divisió i a viure units com a membres de la mateixa missió. Us ho demanem en nom de Jesucrist al qual sigui tot honor i tota glòria, amb el vostre Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén

No hay comentarios:

Publicar un comentario