19 de enero de 2012

19. N'havia curat tants, que se li tiraven al damunt (Mc 3, 7-12)

Jesús comença a sentir la pressió que acompanya l’èxit. La seva fama de sanador fa que la gent faci disbarats per tal de tocar-lo. L’evangelista ens diu que Jesús demana la barca per a evitar les empentes. És curiosa la postura de Jesús amb els endimoniats. Els malalts que es consideraven endimoniats, sembla que tenien una especial sensibilitat per a reconèixer la especial naturalesa de Jesús. Ell vol escampar el seu missatge, hi ho fa amb la predicació i amb les curacions. Ens mostra una "nova manera" de ser Déu present en la vida de la gent, des de l’amor, no des de les amenaces de càstig. Però tem que si es "descobreix" el seu messianisme, que no encaixa del tot amb el que esperaven alguns jueus, no pugui completar la seva missió. Per açò prohibeix als que descobreixen qui és. També ho prohibirà als seus deixebles després de la revelació del Tabor.

Encara que les empentes, avui en dia, no són habituals en les nostres parròquies, hem de ser, com Jesús, hàbils en la presentació del missatge. Hem de complementar predicació i "curació", que vol dir acompanyament, caritat, etc. En algunes parròquies hi ha més "presses" el dia que s’atenen les famílies necessitades que en les celebracions dominicals. Però açò no ens ha de distreure de la tasca de la evangelització, de la Nova evangelització. De la mateixa manera que Jesús no fa només curacions, que li donen fama i popularitat, nosaltres hem de seguir amb la nostra pastoral evangelitzadora.
Si la feim a l’estil de Jesús, serà ben rebuda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario