4 de enero de 2012

4. Hem trobat el Messies (Jn 1, 35-42)

Segueix Joan senyalant el que és el Messies, indicant als seus deixebles, qui és el que realment han de seguir.
Posar-se en segon lloc, ser conscient que "el dit" no és l'important, sinó que el que realment s'ha de valorar és allò que "el dit" assenyala, no és fàcil. Pensem que Joan, en el seu temps era un personatge. Fins i tot havia despertat l'interés dels sacerdots i els fariseus, que li envien missatgers. Però quan descobreix Jesús, sap que ha de fer un pas enrrere i assenyalar-lo.
El mateix fa Andreu. Un cop descobert el Messies, l'assenyala, el mostra i crida el seu germà per a posar-lo també en comunicació amb ell. "Hem trobat el Messies —que vol dir «ungit». I el va portar on era Jesús."
Testimoniar que Jesús és el Messies, al pur començament de la seva vida pública, tan sols ho pot fer qui confia plenament: ho ha sentit dir a Joan, el mestre, i li basta. no fa investigacions ni comprovacions, sinó que va a cercar el seu germà, per a fer-lo partícep de la trobada.
És el que feim nosaltres amb les coses que considerem importants. ¿ho feim amb la nostra fe?

No hay comentarios:

Publicar un comentario