25 de enero de 2012

25. Aneu per tot el món (Mc 16, 15-18)

És el gran manament de Jesús: escampar el seu Regne a tot el món. És un manament pers als Dotze i ho és per a tots els batejats, grans i petits, forts o febles, joves o majors.
Anar per tot el món, anunciar la Bona Nova a la humanitat no ha de ser entès necessariament com un enviament a terres llunyanes, amb persones que mai han sentit parlar de Jesús i el Regne.
Certament aquesta crida és present, i ha de ser atesa. Però vol dir també anunciar Crist a la humanitat que viu entre cristians (o la humanitat entre la que viuen els cristians) i que actualment no se sente cridada a viure a l'estil de Jesús. Aquesta humanitat que en moltes ocasions ha estat batejada, però que no ha tingut manera de madurar en la fe, i que en ocasions encara viu amb "la fe de la primera comunió".
De la mateixa manera que ningú pretén que el vestit de la primera comunió els serveixi per a tota la vida, que tothom sap que hem de creixer, fer-nos adults, també la nostra fe ha de tenir aquest desenvolupament. Tant sols ens fa falta que algú les acompany en el "canvi".
Hi ha moltes persones que podem acompanyar en aquest procés, veïns, parents, companys de feina... Però mai ho podran fer si nosaltres, cadaun de nosaltres, no donem la primera passa i ens "posem a tir" per a fer aquest acompanyament. Amb el nostre testinomiatge, ho podem fer.
Creixer en la fe no vol dir deixar de ser una persona normal i corrent; creixer en la fe vol dir donar sentit a la vida, de la ma de Jesús, Mestre i Senyor.
Aquesta és la tasca que Jesús ens encomana. Que, com Sant Pau, sapiguem canviar la nostra vida, posant-la en sintonia amb  Déu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario