7 de enero de 2012

7. Es va complir... (Mt 4, 12-17. 23-25)

Mateu te un especial interés en remarcar que Jesús és el Messies, el compliment de les promeses fetes des de sempre al Poble d'Israel. En cada ocasió en que li és propici, inserta una profecia que certifiqui que allò que està passant amb Jesús no és casual, sinó profecia acomplerta. Avui l'Evangeli ens insisteix en que la "domiciliació" de Jesús a Cafarnaum no és només estratègia o conveniència, sinó acompliment,
En aquest text es veu que els destinataris del missatge de Jesús són els jueus. Jesús pren el relleu de Joan empresonat, continuant, d'alguna manera, la tasca del Precursor. és com si encara no tingués a punt el seu missatge d'alliberament i només pronistica la vinduca del Regne. A pesar que el missatge és als jueus, "el va seguir molta gent..." de fora de les fronteres d'Israel. La Decàpolis, l'altra banda del Jordà eren territoris no jueus. Apareixen entre habitants de Galilèa, Jesuralem i Judea.
I és que tot i els primers destinataris són els jueus, ningú és exclòs del Regne. Tots són ben rebuts en la comunitat dels seguidors de Jesús. Potser aquesta actitud comença a generar tensions entre els fariseus i els sacerdots. Els qui se creuen "escollits" no poden acceptar que s'escullin altres. el qui ho fa així no pot ser el Messies: el Messies "autèntic" els escolliria només a ells, pensarien.
En ocasions des de l'Església, des de les nostres comunitats, feim de manera semblant. "Nosaltres" sóm els escollits. Entre nosaltres hi ha d'haver els bons, no "defora".
I aquest mateix pensament fa que deixem "fora" els que Jesús hauría acceptat i -potser- preferit

No hay comentarios:

Publicar un comentario