24 de enero de 2012

Setmana de pregària per la unitat dels cristians

Dia setè

Pastura les meves ovelles (Jn 21, 15-19)

El Senyor ressuscitat exhorta Pere, i tots els deixebles de tots els temps, a descobrir que en ell habita l'amor de l'únic pastor veritable. Si en tu hi ha tal amor, pastura les meves ovelles, es a dir, siguis el meu servent vetllant per tots els que m'estimen i escolten la meva veu. Ensenya l'amor mutu, la col·laboració, l'audàcia en els tombs de la vida.
per la gràcia de Déu, el testimoniatge de Crist ens empeny a actuar conjuntament per la unitat. esteim dotats de qualitats i coneixements necessaris per a aportar aquest testimoniatge d'unitat, però ho volem? Enfortits per la confiança que ens fa l'únic Pastor, són capaços d'ajudar-nmos els una als altres en el camí cap a la unitat. Armem-nos amb la força del Senyor per a enfortir-ne d'altres amb el testomoniatge de l'amor.

Pistes de reflexió

  1. Com ens invita el Bos Pastor a animar, enfortir i retrobar la confiança dels qui s'han perdut?
  2. Com els cristians de tradicions diverses poden enfortir-se mutuament confessant Jesucrist i retent-li homenatge
  3. Quin pot ser el sentit avuim per a nosaltres, de l'exhortació de Pau: "Armem-nos de força en el Senyor...revestiu-vos amb l'armadura de Déu"?
Pregària

Pare nostre, vós ens crideu a ser un sol ramat en el ostre Fill, Jesucrist. Ell és el bon pastor que ens invita a descansar en pastures verdes, ens condueix prop d'aigues tranquiles i ens conforta. Feu que en seguir-lo siguem sol·lícits així mateix als altres a fi que tothom pugui descobrir en nosaltres l'amor de l'únic Pastor Veritable, Jesucrist nostre Senyor, que viu i regna pels segles dels segles. Amén

No hay comentarios:

Publicar un comentario