21 de enero de 2012

Setmana de pregària per la unitat dels cristians

Dia Quart

Venç el mal amb el bé (Mt 4, 1-11)

En Jesús aprenem que "victòria" per als éssers humans vol dir realment compartir el'amor de Déu superant, amb Ell, tot el que els fa enfora els uns dels altres. En Jesús vivim una vida nova que ens convida a combatre el mal del món amb confiança renovada, trobant la joia en la pràctica del bé.
El passtge de l'evangeli de les Temptacions del Desert ens mostra el combat del Fill de Déu amb Satanàs, el mal. La victòria de Jesús en el desert esdevindrà obediència al Pare, que el durà fins a la creu, que alhora serà transformada en victòria definitiva quan Déu confirma amb la resurrecció que l'amor de Déu venç la mort.
les nostres divisions ens incapaciten per a lluitar contra eols mals del nostre temps amb èxit. Mantenint-nos units a Crist i alegrant-nos per la seva llei d'amor, compartim la seva missió: dur esperança per damunt de les injustícies i l'odi

Pistes de reflexió.
  1. On veim el mal en les nostres pròpies vides?
  2. la nostra fe en Crist, com pot ajudar-nos per a vèncer el mal i el Maligne?
  3. Quina lliçó podem desprendre de les situacions on, en la nostra societat, la divisió ha cedit el lloc a la reconcilicació
Pregària.

Senyor Jesucrist, us donem gràcies per la vostra victòria sobre el mal i les divisions. Us llopem pel vostre sacrifici i per la vostra resurrecció vencedora de la mort. Ajudeu-nos en la nosta lluita diària contra les adversitats. Que l'Esperit Sant ens atorgui força i saviesa a fi que, en seguir-vos, vencem el mal del bé i la divisió per la reconciliació. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén

No hay comentarios:

Publicar un comentario