1 de marzo de 2012

1. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin (Mt 7, 7-12)

Si Jesús no hagués revisat aquest resum, la vida dels cristians seria molt més fàcil, menys exigent del que finalment les paraules i la vida de Jesús ens han marcat.
És el mateix que el començament de la frase de l'evangeli segons Joan 15, 12: "Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres (... )tal com jo us he estimat.
Si la mesura de l'amor que hens hem de tenir amb els germans som nosaltres mateixos, sigui com en la primera mitat del text de Joan sigui com el de Mateu, la cosa és "fàcil". Rebaixem el nostre pròpi nivel d'exigència i llestos.
El "problema" ve de la segona part de la frase de Jn 15,12: "...tal com jo us he estimat." D'aquesta manera la mesura de l'amor ja no som nosaltres, sinó que és Jesús mateix. I aquesta mesura és molt díficil d'igualar. Un amor que ho dóna tot, fins a arribar a donar la vida, és inimitable?
Moltes vegades ens ho sembla, però si hi posem atenció, en les nostres vides hi ha mostres d'amor immensos: l'amor de les mares, l'amor dels esposos, en poden ser exemples. És clar que no totes les mares ni totes les parelles d'esposos s'estimen d'aquesta manera, però ens ajuda a entendre que és possible fer-ho: podem estimar com Jesús.
Encara que el text d'avui no sigui aparentment tant exigent com el de Jn 15, 12, si som sincers, fent als altres allò que voldriem per a nosaltres mateixos, el món aniria molt millor del que va.

Senyor, feis que siguem poru honrats per a tractar als demés amb la mesrua que voldriem que ells fessin servir amb nosaltes, i que te trobem en els germans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario