26 de marzo de 2012

26 anunciació: --No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. (Lc 1, 26-38)

Moltes vegades hem intentat entendre el fet de l'anunciació des d'una vesant molt concreta. La Concepció de Jesús és un fet únic en la història de la salvació i de les religions.
L'Àngel del Senyor arriba a Maria perque ella ésta en sintonia amb la història de la salvació, amb el pla de Déu. Aquesta realitat no s'improvisa, a aquest realitat s'hi arriba amb la pregària, amb la quietud.
Que l0'anunciació sigui un fet irepetible i únic, no ens deixa al marge de les paraules de l'àngel: No tenguis por, Déu t'ha concedit la seva gràcia.
La gràcia de Déu ens és oferta a tots, en molts moments de la vida. Hem d'estar disposats a acollir aquesta gràcia. La gràcia de Déu ens fa ser especials, ens fa ser elements únics en la història,  en la salvació, ja que cada un de nosaltres tenim un paper que no hem de defugir.
A Maria Déu li asigna un paper especialíssim, dur al món el Jesús, Paraula feta carn. Però a cada un de nosaltres ens correspon dur al món, fer present, apropar als germans el Jesús de la fe. Tan sols la nostra vida pot transparentar la realitat d'aquesta presència en el món que es va iniciar amb l'Anunciació.
Quina paradoxa ens pot semblar que l'anunciació la celebrem uns dies abans de la Pasqua!. Però la realitat és que l'Anunciació és per a la Pasqua. Sense la Resurrecció, l'encarnació no te cap sentit. Sense l'encarnació, la Passió i la Ressurrecció no són possibles.
Facem possible que a través nostre es faci present en el món Jesús, amb el nostre testimoni amb la nostra vida. Intentem viure aquesta festa integrada en el Misteri Pasqual que esteim a les portes de celebrar.

--Senyor, que el nostre testimoni sigui el fruit del do de la gràcia que hem rebut amb la fe. Que no en tinguem por!

No hay comentarios:

Publicar un comentario