20 de marzo de 2012

20. Qui és l'home que t'ha dit: "Pren la teva llitera i camina"? (Jn 5, 1-16)

La piscina de Bethesda, o Probàtica, o de Betzata és la ubicació de la curació d'un paralític en dissabte. La tradició deia que un àngle agitava les aigues de la piscina de tant en tant, i que el primer que tocava l'aigua després del pas de l'àngel, quedava curat dels seus mals. Açò vol dir el paralçitic quan diu "mentre jo hi vaig, un altre hi baixa abans que jo".
Les reaccions dels jueus no ens son noves. El malalt salvat per Jesús, obedient, agafa la camilla i marxa cap a casa, sense pensar en quin dia és. Jesús, sense ganes de protagonisme, o per evitar problemes, "desapareix" de moment.
Avui en dia ens semba impossible que els jueus demanin "qui t'h dit 'agafa la llitera'?" en lloc de demanar "qui t'ha curat?". Com pot ser que els interessi més el compliment estricte de la llei escrita que l'alliberament d'una persona de les seves malalties?.
Posar els legalismes per damunt de les persones és també una de les mancances de la nostra societat. En moltes ocasions ens demanem si els emigrants tenen o no tenen papers, si els usuaris de la sanitat publica han cotitzat o no, si els beneficiaris dels serveis socials estan al corrent...
A Jesús només li importa la persona: "Ara estàs curat. No pequis més" . Fins i tot més que la seva pròpia seguretat, més que les conseqüències que li comportarà la seva acció en favor dels altres.

-- Senyor, Les persones són els que més et preocupen, l'únic que és important. Feis que també sigui així el nostre tracte amb els germans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario