24 de febrero de 2012

el gest d'avui: l'abstinència

L’abstinència és un costum molt antic i arrelat en la tradició de l’Església. Aquesta tradició, que marca els divendres de tot l’any com a dies penitencials, proposa manifestar amb signes aquest esperit de penitència, tant individualment com socialment, i pot expressar-se, per exemple, amb la major austeritat de vida o en iniciatives de caritat. Abstenir-se de menjar carn aquest dies és una de les propostes, que en el temps de quaresma, a diferència de la resta de l’any, no es pot substituir per altres de les formes recomanades, com són la lectura de la Sagrada Escriptura, l’almoina, visita a malalts o atribolats, etc.
La concreció d’aquestes normes que va fer la Conferència Episcopal Espanyola l’any 1986 indiquen, a més, que per a manifestar millor aquest esperit de penitència pròpia de la Quaresma, els cristians ens hem de privar de "despeses supèrflues, com ara menjars o begudes costoses, espectacles i diversions".
La llei de l’abstinència obliga tots els que han complert 14 anys, i la dels dejunis a tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys.
Encara que la norma és la que és, hem de fer l’esforç per a entendre el sentit últim del gest. Les possibilitats que ens ofereix aquesta "obligació" són moltes i molt variades. Hi hem d’incloure el donatiu del que hem estalviat amb aquestes pràctiques, per als més necessitats, per exemple.
No caiguem en la desqualificació fàcil d’aquesta pràctica quaresmal. Intentem entendre-la i aprofundir-la.

No hay comentarios:

Publicar un comentario