18 de febrero de 2012

18. ...i es transfigurà davant d'ells (Mc 9, 2-13)

Una "teofania" -que vol dir manifestació de Déu- com aquesta, segurament no l’esperaven els deixebles quan van anar amb Jesús cap a la muntanya.
Tot el passatge traspua simbolisme. Comencem per "una muntanya alta". Les muntanyes han estat sempre lloc de presència de Déu. Moisès ja va pujar a la muntanya per a rebre el missatge de Déu. Pujar a la muntanya és, per tant, apropar-se a Déu, deixar-se influir per Ell.
"Moisès i Elies" són representants de tot el que és important per al poble jueu: la Llei i els profetes. Del primer, de Moisès, va rebre el poble l’aliança amb Déu, que per tantes vegades ha estat refermada per Déu i rebutjada pels homes. Dels profetes, s’ha rebut la promesa de la restauració d'Israel, des de l’exili a Babilònia, amb totes del desfetes que ha patit el poble, amb la pròpia dominació romana com a elements que pesen en el pensament dels jueus.
El núvol és presència impalpable de Déu, des de les caminades pel desert, a la sortida d'Egipte. És la manera de fer present a Déu, sense que se’l vegi. Un núvol envolta l’arca de l’aliança; d’un núvol se sent la veu Déu en el baptisme en el Jordà.
I per acabar la Llum. Mirant tant sols els salms, pregària feta poesia, la llum és sinònim de vida, de justícia, és la mirada de Déu. I és també la glòria de Déu.
Amb tots aquests elements el moment de la transfiguració devia ser, per als apòstols, un caramull de referències que els remetien, sense que ells ho sabessin, a la glòria de Jesús, abans de la seva passió.
També ho ha de ser per a nosaltres, a uns dies de començar la Quaresma. En aquesta visió de Jesús envoltat de la glòria de Déu, ens hem de recolzar en els moments de la Quaresma en que se’ns ofereixen imatges de passió, de dolor, de patiment de Jesús. Cap d’aquestes coses te sentit sense la glòria de la resurrecció. I ens hi hem de recolzar també en els nostres propis moments de patiment i de dolor.
D’aquesta manera, la Glòria de Déu, la seva mirada ens permetran superar els mals moments, amb la certesa de la resurrecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario