3 de febrero de 2012

3. ...sabent que Joan era un home just i sant, el respectava... (MC 6, 14-29)

La relació entre Herodes i Joan és molt curiosa. Joan havia acusat Herodes de viure amb la seva cunyada, sense que es complissin els requisits que la llei preveia. La Llei manava als germans casar-se amb les viudes dels seus germans, però no era el cas d’Herodes. La seva relació no era conforme a la Llei, i Joan la denuncia. Amb tot, Herodes sap que Joan te raó, el considera un home just i sant, i per açò el respecta. Aquest respecte fins al punt de donar-li protecció, i l’escoltava amb perplexitat, encara que de bona gana.
L’episodi de la execució de Joan, arran de la juguesca entre Salomé i Herodes, és estrany. Certament Herodes queda molt mal parat, ja que sembla que vivint amb la cunyada, “perdia el seny” per la “neboda-fillastra”. La jove demana la decapitació de Joan per indicació de la seva mare, que amb la relació amb el tetrarca havia guanyat punts en l’escalafó social, i no els volia perdre. Herodies te molt a perdre amb la denuncia de Joan, si finalment aquesta arribava a ver canviar Herodes. Podria ser per açò que proposa sa filla de demanar la mort de Joan.
Quan Jesús apareix en l’escena galilea, després de l’empresonament i la mort de Joan, Herodes creu veure fantasmes.
Joan, profeta, denuncia la injustícia, prepara els camins a Jesús, fins i tot n’és el precursor en la mort a causa de la seva coherència, de la seva vida.
La denuncia de la injustícia, d’aquelles coses que són contràries a la voluntat de Déu, que són contràries al bé de les persones, és part de la nostra tasca com a creients.
En aquest temps de crisi forta de valors, manquen veus, com la del Baptista, que denuncien el que va en contra de les persones, a pesar de fer nosa als que tenen el poder.
La relació entre Herodes i Joan és molt curiosa. Joan havia acusat Herodes de viure amb la seva cunyada,

No hay comentarios:

Publicar un comentario