22 de febrero de 2012

El gest d'avui: Cendra

El gest d'avui és la imposició de la cendre al cap. A les comunitats catòliques de tot el món, després d'escoltar la Paraula de Déu i d'haver-la reflexionada, serà beneida cendre i fet aquest gest: som marcats al front o al cap amb una creu feta de cendra.
Antigament els jueus acostumaven cobrir-se de cendra quan feien algun sacrifici i els ninivites també van usar la cendra com a signe del seu desig de conversió de la seva mala vida a una vida amb Déu.
En els primers segles de l'Església, les persones que volien rebre el Sagrament de la Reconciliació el Dijous Sant, es posaven cendra al cap i es presentaven davant la comunitat vestits amb un "hàbit penitencial". Això representava la seva voluntat de convertir-se.
L'any 384 dC, la Quaresma va adquirir un sentit penitencial per a tots els cristians i des del segle XI, l'Església de Roma acostuma posar les cendres a l'iniciar els 40 dies de penitència i conversió.
El signe de la cendra fe refermat per les paraules que sentim en aquell moment: "Convertiu-vos i creis en l'Evangeli" o bé "Recorda que ets pols i en pols et convertiras".  La primera fa referència al nostres interior, que hem de midar per a ajustar-lo a les exigències de l'evangeli; la segona al nostre cos, a la nostra vida terrenal, en la que allò que era glòriós acaba essent no-res.

No hay comentarios:

Publicar un comentario