29 de abril de 2012

29. Jo sóc el bon pastor: conec les meves ovelles, i elles em coneixen a mi. (Jn 10, 11-18)

La imatge de Jesús "bon Pastor" és molt antiga, i devia ser molt apreciada per les primeres comunitats, vist la cantidat de representacions que se n'han trobat.
Tots els qui hem tingut ocasió de manejar animals, sabem cert que els animals ens comèixen, i també nosaltres els coneixem, cada una pel seu nom, encara que a un extern li semblin totes la vaques o totes les benes iguales. Aquesta proximitat és la que Jesús ens demana entre nosaltes, els seus seguidors, de manera especial els que tenim les resposabilitats d'acompanyar les comunitats dels dels diferents ministeris.
El retret que Jesús fa als pastors "d'ofici", és molt fort. és un retret que en ocasions feim a les nostres jerarquies, als diaques, als rectors, als bisbes, al papa.
La nostra relació amb la gent de les comunitats ha de ser com la del Bon Pastor: personal i personalitzada. ajustada a les necessitats de cada un. Açò vol feina per totes dues parts: els "pastors" d'atenció i dedicació; els fidels de confiança i paciència.
Les nostres comuntiats, en ocasions, s'assemblen més a una "factoria de sagraments" que a un ramat que fa camí amb el seu pastor. I d'açò no en podem culpar només al pastor.
El canvi que volem l'hem de fer entre tots.
Per molt "pastors" que siguem, un anyell esquiu no ens el podem posar a l'espatlla.

No hay comentarios:

Publicar un comentario