11 de abril de 2012

11. Llavors mateix se'n tornaren a Jerusalem (Lc 24,13-35)

Cercant imatges al voltant del passatge de l'evangeli d'avui, es proposen bàsicament dos temes: Els deixebles amb Jesús, anant a Emaús, els deixebles amb Jesús fent la fracció del Pa.
És difícil trobar imatges dels deixebles tornant a Jesuralem, sols, però contents, entusaismats, convertits, plens de la força de la Eucaristia, de la presència de Jesús en la fracció del pa.
I, tal vegada, és la imatge que marca el sentit de tot el fragment: Si amb la presència de Jesús no sóm transformats, i ens convertim en missatgers, no ens serveix per a res, la nostra participació a les celebracions eucarístiques.
El fragment que ens narra l'encontre dels ceixebles camí d'Emaús amb Jesús és, ni més ni manco, una narració de l'esquema de la nostra eucaristia, de la missa:
  • presentació, salutacions,
  • liturgia de la paraula, en que s'expliquen els textos de la Sagrada Escriptura,
  • fracció del Pa,
  • enviament.
Sense aquest enviament, quin sentit té que se'ns obrin els ulls en la fracció del pa? Quin sentit te entendre el sentit de les Escriptures?
La missió, la evangelització, la comunicació de l'entusiasme dels creients als que encara no coneixen Jesús no és una opció de la nostra condició de creients; és una part essencial que no podem refusar.


No hay comentarios:

Publicar un comentario