2 de abril de 2012

2. De pobres, en teniu sempre amb vosaltres (Jn 12, 1-11)

La unció de Jesús amb perfum és una imatge que apareix en l'evangeli segons Joan i Segons Lluc. Són escenes semblants, amb elements comuns i grans diferències. Joan ens proposa per a la reflexió la figura de Maria, germana de Llatzer, ungint els peus de Jesús amb el perfum. Judes es queixa del malbaratement, però Jesús replica: "De pobres, en teniu sempre amb vosaltres" .
La resposta és impactant: D'una banda deixa clar que Maria fa bé d'ungir-lo; d'altra equipara aquesta unció al servei que nosaltres podem fer als pobres.
L'evangeli segons Lluc posa als peus de Jesús una dona pecadora, que generalment és identificada amb Magdalena. En aquella ocasió Jesús li perdona els pecats, recalcant que qui més ha estat perdonar més estima.
Tant en una narració com en l'altra, veim una mostra d'amor immens, expressada de manera pública. Que no faríem molts dels creients per a poder besar els peus de Jesús? Quin perfums ens gastaríem per a poder-lo ungir els peus? Certament el nostre amor per Jesús ens empenyeria a fer-ho. Més si recordem les nostres debilitats, els nostres pecats, que Jesús ens perdona.
"De pobres, en teniu sempre amb vosaltres..."  però a nosaltres ens costa expressar en públic el nostre suport a aquesta col·lectius desafavorits, als margints de la societat. Jesús ens hi envia, però la nsotra resposta no és la de Maria. Posar-se als peus dels pobres, com posar-se als peus de Jesús, és per al que ho fa, font de goig interior, a pesar de descobrir i compartir en ocasions molt de dolor. Siguem, com Maria, valents i posem-nos al servei dels que ho necessiten.

-- Senyor, la vostra presència en el món és amagada en els pobres. Fes que t'hi sapiguem trobar, que ens posem al seu costat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario