26 de abril de 2012

25. El Senyor hi cooperava (Mc 16, 15-20)

L'encàrrec de Jesús d'anar a tot el món i anunciar la Bona Nova del Regne és clar i contundent.
amb aquest enc+arrec acaba la presència corporal de Jesús entre els deixebles.
Jesús puja al cel i desapareix de la seva vista, entre núvols. és una imatge molt pròpia del Déu de l'Antic Testament. és la manifestació que per als seus seguidors Jesús és Déu.
L'absència física de Jesús no és una absència real. La seva persistència en la memòria i els cors dels seus amics era imborrable. L'experiència de la resurrecció havia canviat els cors d'una homes i dones porucs en els cors de testimonis valents, capaços de jugar-se la vida com havia fet el seu mestre.
Però Jesús no tant sols "acompanya" els deixebles, sinó que coopera en la seva missió. No tan sols ens encomana la tasca, sinó que hi pren part activa, confirmant amb obres les seves paraules.
Si la predicació dels seguidors de Jesús fós només d'una ideologia, d'un programa de govern, no caldria aquesta cooperació. Però com que la predicació de la Bona Nova proposa una sintonia personal, de tu a tu, amb Jesús, aquesta cooperació, ha de ser total, Jesús ha de ser present a través de la nostra vida per tal de fer-li accessible als altres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario