14 de abril de 2012

14. Els reprotxà la seva falta de fe (Mc 16, 9-15)

Trobem altra vegada tres elements comuns amb altres aparicions de Jesús: Es presenta al grup, es fa present mentre compartiexen taula, els envia a escampar el Missatge del Regne.
Són elements comuns amb altres aparicions, però en aquesta voldría destacar un element singular: els retrets sobre la seva fe.
Els deixebles, en el moment de la Passió, no havien entès encara res, o casi res, de la tasca del Mestre, de la seva "messianitat" nova, diferent de la que el poble jueu esperava des de feia segles. Un Messies Crucificat, era escàndol per als jueus, ens diu Pau.
Després de la Passió, Maria Magdalena els anuncia que Ell Viu, els d'Emaús els diuen que han sopat amb Ell, i encara no creuen, ni entenen el que ha passat.
Hi ha una explicació: el que Déu ha fet és tan gran que costa d'entendre-ho, d'acceptar-ho. Ni tan sols la resurrecció de Llatzer els donava pistes per a veure-ho clar. El Ressuscitat és, tot i ser el mateix Jesús, un Jesús que viu d'una manera nova, diferent, glorificat per Déu.
No ens ha d'extranyar que no ho puguessin entedre. Nosaltres, al cap dels anys, dels segles, tampoc ho veim clar, en ocasions.
Amb tot, Jesús els manté la confiança i els envia a predicar arreu del Món.
Confien també nosaltres en les forces que Ell ens dóna per a poder escampar al nostre poble la seva Bona Nova.

No hay comentarios:

Publicar un comentario