5 de diciembre de 2010

Fariseus?

Es veu que Joan Baptista tenia un caracter fort, per no dir'ho d'una altra manera. L'empipada que li agafa quan veu alguns fariseus en la cua per a fer-se batejar, "com si" s'haguessin arrepentit dels pecats, és momumental. Lo que els diu és molt significatiu. I possiblement tindria raó. La seva proposta de conversió no era per a ser presa a la lleugera. És tant forta que fins i tot Jesús s'hi apunta, i canvia de vida. És l'inici de la seva activitat pública.
Que hem de dir de nosaltres? Som com els fariseus que cumplim "de boca" o la nostra conversió és de cor i canvia la nostra manera de viure?

Els fariseus estaven molt segurs que les seves normes els havien de dur a la salvació, al cel. Però potser la seva pròpia seguretat era el senyal que no ahaven prou bé. Aquest és el fil de la nostra grlosa d'aquesta setmana.

Joan Manuel Mercadal Victory
                                                                                                                             


Diumenge II d’Advent.Però quan veié que molts dels fariseus i dels saduceus, venien a fer-se batejar, els va dir:
Cria d’escurçons, ¿qui us ha ensenyat mai com podreu fugir de la justícia que s’acosta? Mt 3,1-12


El que ens fa mal, no ès sa diversitat dels dogmes que trobam a ses distintes religions que coexisteixen al Món, sinó es nostro dogmatisme. Per açò, si cadascú de noltros posés en pràctica allò que fermament creu que ès la voluntat de Déu, es resultat seria es caos més absolut.

Sa culpa la te sa certesa. Sa persona espiritual, experimenta s’incertesa, que ès un estat d’ànim que es fanàtic religiós desconeix.No vull ser impertinent
Però açò ès lo que veig jo
Que s’evangeli duu as cor
Continuat convertiment
Per tenir desperta sa ment
Quan jo em pens que som bo
Tot d’una em torn dolent

No hay comentarios:

Publicar un comentario