17 de julio de 2012

17. ...perquè no s'havien convertit. (Mt 11, 20-24)

La destrucció de Sodoma i Gomorra, aquelles ciutats de pecat i de perversió que apareixen a l'Antic Testament, és el paradigma de l'ira de Déu desfermada contra els pecadors.
L'evangeli d'avui ens mostra un Jesús enfadat i amenaçant, que invoca aquesta ira de Déu per als que, havent tingut oportunitat, no han escollit seguir el seu mestratge.
Els qui no han sentit parlar de Jesús i el seu evangeli no tenen culpa de la seva ignorància, però els que renuncien a l'ensenyament rebut, tenen, als ulls de Déu una mala papeleta.
En els nostres entorns, molts dels que de petits han estat iniciats en la fe cristiana han desistit viure en la seva vida d'acord amb aquests principis. Certament no hem vist els miracles que feu Jesús entre els seus contemporanis, pero hem rebut, a travers de l'Església el testimoniatge d'aquells fets.
Jesús rarament és home de recriminacions. Avui, però, ens fa un toc d'atenció. Deixar de parar atenció al missatge de la salvació et fa enfora de la felicitat que aparentment vols assegurar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario