10 de julio de 2012

10. Pregueu a l'amo dels sembrats... (Mt 9, 32-38)

A Menorca, acostumats a veure els animals que parturen dins una tanca, les imatges dels pastors "de trashumància" els que acompanyen els ramats durants dies pels camins, no ens són massa properes, ens costen d'entendre.
L'expressió "com ovelles sense pastor" va de l'Antic Testament, però s'ha integrat molt en la nostra llengua.
Certament hi ha moltes persones que viuen sense nord, que no acaben de saber que han de fer de la seva existència i que necessiten qui els acompanyi.
Aquesta tasca d'acompanyament requereix moltes hores de dedicació i moltes persones que hi treballin, perque aquest acompanyament ha de ser personal, de tu-a-tu.ç
Els preveres ha fet, des de sempre, aquesta funció d'acompanyament, i encara més, en ocasions, de direcció espiritual. La dificultat és que, amb els anys, les seves tasques preferents han anat canviat, i altres tasques, en ocasions més burocràtiques, o administratives, o comptables, els han distanciat de les tasques pastorals.
La tasca és molta i els operaris són pocs. Preguem l'Amo que envii treballadors, i també que ens ajudi a tots per a ser col·laboradors dels preveres. Aixi els clergues faran aquestes tasques d'acompanyament que els són pròpies.
Entre tots, si ens deixen, podrem atendre totes les funcions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario