14 de julio de 2012

14. El deixeble no és més que el seu mestre (Mt 10, 24-33)

"El qui em vulgui seguir..."  El seguiment de Jesús no és una qüestió que afecta tan sol alguns aspectes de la nostra vida. Abraça tota la nostra existència. I ha de ser mirall de tota la vida de Jesús, tant d'allò que és agradable com d'allò que ens repugna, com el patiment de la passió.
"El deixeble en prou amb ser com el mestre..." però en ocasions, els deixebles defugim prender decisions com el mestre. En ocasions els deixebles amaguem el cap i no feim denúncia profètica de les injustícies que vivim i de les causes que la provoquen.
En ocasions els deixebles, com els apòstols al calvari, fugim, deixant Jesús tot sol, sense ningú que li faci costat en el seu anunci viscut dels valors del Regne.
L'Església, els deixebles, en ocasions no ha sabut seguir el Mestre, de vegades, fins i tot ha volgut ser mes que el Mestre, pactant en lloc de denunciar, aplaudint en lloc de assenyalar, callant en lloc de treure a la llum. La història ens ho mostra. El dia a dia ens ho recorda.
Si l'Església, tots els batejats, es decideix a "ser com el Mestre", la nostra postura en el món canviarà, agafarà pes i serà respectada, perquè ningú posa en dubta aquell que es juga la vida per allò que creu.
Hem de fer, jo el primer, un repas de la nostra postura davant tantes questions que ens causes inquietud, que generen pobresa, que porten dolor a tantes cases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario