4 de julio de 2012

4. Per què et fiques amb nosaltres, Fill de Déu? (Mt 8, 28-34)

Quin són els dimonis d'avui en dia? És una pregunta complexa, perquè hi ha molts maneres de veure el diable, i no sempre és la manera en que es veien en altre temps. Alguns "endimoniaments" d'altres segles ara estan diagnosticades i tractades com a malalties, sense connotacions espirituals.
La pregunta que els "esperits" fan a Jesús pot ser una bona mesura per a procurar entendre quines actituds són o poden ser empeses per "dimonis".
Hi ha moltes posicions i pronunciaments del magisteri, dels bisbes, dels cristians que causa molèstia i malestar. Segurament no expressen en veu alta aquesta pregunta, però en el fons demanen que Crist els deixi tranquils. Perquè ens fiquem amb els abortistes? Perquè ens fiquem amb els especuladors? Perquè ens fiquem amb els que no demanen justícia? Perquè ens fiquem amb els que consenten amb tanta desigualdat?
El paper dels creientes ha de ser un paper de denuncia davant totes les situacions que no són conformes al Regne de Déu, i aquesta actitud de denuncia sempre provoca reaccions. En el nostre temps la reacció és un intent de reduir la nostra fe a l'àmbit privat, eliminant de la vida píública tota referència a la nostra manera de viure, als nostre valors, als nostres ideals. és una nova manera de dir "Per què et fiques amb nosaltres, Fill de Déu?"

No hay comentarios:

Publicar un comentario