5 de mayo de 2012

5. Qui m'ha vist a mi ha vist el Pare (Jn 14, 7-14)

Jesús ens mostra la importància de estar en comunió. En molts llocs des evangelis, a traves de metàfores, ens ho ha manifestat: "Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit... (Jn 15, 4 ss)"  La comunió entre Jesús i el Pare és la que es destaca avui, com a font de tota la seva tasca, de la seva predicació, de tot. Tot ve del Pare; tot depen del Pare. és el Pare el que fa les obres, per les seves mans.
És per açò que destaca que qui creu en ell, també fara les obres que ell fa, perque són les obres del Pare.
Ell és la via per arribar al Pare. Tot ve del Pare per mitjà del Fill. Ens demana, per tant,  que facem les nostres peticions en nom seu.
Jesús ha pres consciència de la flaquesa de la nostra humanitat. Ell també ha patit aquesta debilitat, aquesta carn que s'inclina cap al mal. Ell ha sabut vèncer aquesta tendència humana, però la coneix. Per açò ens recorda sovint que ens hem de posar en mans del Pare, que serà la nostra força, la nostra consistència. Si ens fiem de les nostres forces, al final fracassarem.
Posm la nostra confiança en el Pare, mantenim-nos en comunió amb Ell, en el Fill.

No hay comentarios:

Publicar un comentario