10 de mayo de 2012

10. ...en l'amor (Jn 15, 9-11)

El Camí que és Jesús no és un camí cualsevol. És el camí que ens mena, per amor, a l'Amor.
En tot l'evangeli, segons Joan, l'Amor és el motor. És el que mou Déu, des de sempre, a estar amb els homes i dones d'aquest món, a integrar-se, encarnar-se en la història, a fer-se home.
No han estat ni els remordiments, ni l'aburriment el que l'han empès a fer-ho. Ha estat purament per amor que ha donat aquest pas, com abans s'havia revelat al poble jueu des de feia molt de temps.
L'Amor és la clau, és el que ens lliga amb Jesús i el Pare. És el nostre distintiu, que ens ha de diferenciar de la resta de la gent, fins i tot de la bona gent que ho ha pel món.
Les coses que feim els cristians les hem de fer per amor.
En l'amor ens reunim amb el Fill, i el Pare, i ens mantenim en Déus si estimem els germans.
Aquest és el camí que ens mena a Déu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario