10 de mayo de 2012

Diumenge, pregària vocacional

El Secretariat Dicoesà de Missions, en ocasió de la Jornada de Menorca Missionera, ha preparat una estona de pregària vocacional.
Tots els cristians  som cridats a ser testominis de Crist Ressuscitat, a ser missioners. Alguns han de ser especialment decidits i fer la passa d'anar a terres llunyanes per a anunciar Jesus a gent que mai n'ha sentit parlar.
Molts hem tingut la sensació, sobretot en moments de la infantesa, de sentir la crida per a anar a Àfrica, a difondre l'evangeli. per unes causes o altres, finalment tan sols alguns ho han fet realitat.
A Menorca, actualment, tenim 16 missioners i missioneres estessos per tot el món. Casi tots tenen ja una certa edat, i necessiten suport i en ocasions recanvi.
Cridats a ser tots missioners, l'Esgléisa ens convida a pregar per les vocacions missioneres i per la resta de les vocacions cristianes.
Maria, reina de les missions, ens acompanyarà en aquesta estona de reflexió, de cant, i ens farà de mitjancera per tal que el Pare segueixi cridant dones i homes per a escampar la seva Paraula.
Maria, deixeble i missionera, cridada, contemplativa en acció seran els punts de reflexió que ens ajudaran a entendre la nostra pròpia vocació i a pregar perque tots siguem generosos en la nostra resposta a les crides que Déu ens fa.
La Parròquia de Santa Eulàlia de Maó ens acollirà el proper diumenge a les 17:00 en aquesta estona de pregària per les vocacions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario