19 de mayo de 2012

19. Ara deixo el món i me'n torno al Pare (Jn 16, 23b-28)

Finalment, casi en el darrer moment, Jesús tracta com a adults els seus deixebles. Ara els parla amb claretat, Venc del Pare, me'n vaig al Pare.
Amb aquestes paraules referma la seva unitat amb el Pare, no tant sols de pensament, o de intenció, sinó de cor i d'essència. el Pare i Ell són un, son una manteixa unitat, encara que persones distintes.
Aquesta unitat ve de la mateixa essència de Déu, que es Amor.
El Fill, malgrat la seva naturalesa humana, ha de tornar al Pare, d'on ha sortit. Els amics, els deixebles, pateixen per la separació. Jesús també.
Els que estimem Jesús tenim també l'amor del Pare. Per açò el que demanem ens serà concedit.
L'ascensió és el moment en que l'Església, la comunitat, comença a fer camí, sense tenir la presència física de Jesús. És, junt amb la Pentecosta, l'inici del llarg camí que porta fins a nosaltres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario