12 de octubre de 2010

El Pilar

Altra vegada les lectures del dia no fan referència expressa de la festa o commemoració que l'Església ens proposa. Avui, Festa de la Mare de Déu del Pilar, Maria tan sols surt, de rampillada, al final de la segona opció per a primera lectura, quan després de fer la llista dels qui eren amb Jesús en el moment de l'Ascensió, el Llibre dels Fets dels Apòstols ens diu que eren constants a la pregària, "amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús i els parents d'ell".
Perquè, en una festa de la Mare de Déu, tant poca lletra a les lectures? La resposta és a l'Evangeli: per a Jesús som molt més importants tots els qui al llarg dels segles hem escoltat la seva paraula i hem cregut, que les entranyes que el van dur. Amb aquestes paraules, les mateixes pràcticament que Jesús diu a Tomàs per Pasqua, ens deixa clar on hem de posar els nostres accents: en la Paraula i en la pregària.
És l'exemple de Maria, dona que creu i dona que prega.

Joan Manuel Mercadal Victory
                                                                                                                                      

La Mare de Déu del Pilar.
Sortosos els que escolten la paraula de Déu i la creuen.

Sant Tomàs no havia cregut
Però molt prop de Jesús seu.
Açò em recorda aquella veu:
Perque m’has vist has cregut?
També Zacaries quedà mut.
Ès sortós aquell qui creu,
Però també es qui no creu:
Per Jesús ès benvingut.
Jo que som molt caparrut,
M’ha costat molt es veure-ho
Bep Guàrdia

1 comentario: