5 de octubre de 2010

Donem gràcies a Déu.

Avui l'Església ens convida a donar gràcies. A donar gràceis per tot, i demanar, amb agraiment que l'any sigui profitós. Arranca aquesta festa de les que feien els llauradors romans al començament de la recolecció, de la verema, i de la sembra. Ara, només mostrem (litúrgicament) aquest agraiment després de les vacances, al principi del nou curs. Volem fer una lloança agraida a Déu pels dons rebuts, demanant que segueixi essent la nostra llum. És, a la vegada, un reconeixement de que, tot i els nostres esforços, que no hem d'escatimar mai, qui realment mou el món i els nostres projectes, és Déu.
Dimarts XXVII de durant s’any.
Déu t’ha donat sa força per enriquir-te.


Ès sa pega dels humans        
I es que s’orgull ens perd       
Ho dic perque ès ben cert      
No ès mèrit nostro ser grans   
Tal com el camp fa tornar verd
Ès Déu que dona encert        
A s’obra de ses nostres mans
Bep Guàrdia

No hay comentarios:

Publicar un comentario