4 de octubre de 2010

Altres ens sobrepassen, encara que ens costi de creure

Pensar que tot ho feim bé, que som (casi) perfectes, que la nostra idea ñes sempre la bona, són maneres de pensar molt frequents entre nosaltres, els creients, els cristians, els catòlics. Però si mirem a fons, n'hi ha molts, que no s'atraquen a les parròquies mai o casi mai, que ens poden donar lliçons de bondat, de cortesia, de fidelitat al voler de Déu...
Dilluns XXVII de durant s’any.

Però un samarità que viatjava per aquell indret, quan arribà i el veié, s’en compadí.


Vegades em pens ser molt bo;
Procur fer lo que sa llei dicta.
Es veure un drogaaddicte
Que te més bondat que jo,
Açò em sol rompre el cor.
De jo mateix en som convicte
Que, amics, es meu delicte
Ès creurer-me massa bo.
Bep Guàrdia

No hay comentarios:

Publicar un comentario