22 de octubre de 2010

Cercant el Regne

Divendres XXIX de durant s’any.

Voltros sabeu endevinar es temps per s’aspecte de sa terra i del cel, ¿i ara no endevineu quins moments esteu vivint?


Si volem saber el que significa ser feliç, observem una flor, un ocell, un fillet ...: ells són imatges perfectes del Regne, perquè viuen l'etern ara, sense passat ni futur. Per això no coneixen la culpa i la inquietud que tant turmenten als éssers humans adults, estan plens de la pura alegria de viure i es delecten, no tant en les persones o coses, com en la vida mateixa. Mentre la nostra felicitat estigui originada o sostinguda per alguna cosa o per algú exterior a noltros mateixos, seguirem a la regió dels morts. El dia que siguem feliços sense cap raó, el dia en què gaudim amb tot i amb res, aquell dia sabrem que hem descobert aquest país de l'alegria inacabable que anomenem "el Regne".Trobar el regne és el més fàcil del món, però també el més difícil. És fàcil, perquè el regne està al nostre voltant i dins mateix de cada un de noltros. i l'únic que hem de fer és estendre la mà i prendre possessió d'ell. I és difícil, perquè, si volem posseir el regne, no podem tenir res més. Per açò, l’Evangeli i la glossa d’ahir deien que el nostre món fictici, que ens hem creat noltros mateixos i està governat per tota casta de desitjos mundans com voler tenir l’aprovació dels altres, seguretat, honor, èxit, riquesa, etc..., s’havia de reduir a cendra, per donar pas a un regne de llibertat espiritual que ens dota d’una serenor i intrepidesa immesurable per afrontar totes i cada una de ses etapes de sa vida des nostro cos, gaudint i cuidant de tot el que el creador ens ha donat, sense creurer-nos amos de res.


Vivint dins d'aquest regne, el regne en qüestió s'expandirà.

Sa vida ès dolça com sa mel
Si lo bo i lo flac gaudim
Però si s’odi dins sentim
Torna agre com es fel
Aquest món aprofite'l
Es moment que ara vivim
Ja és el Regne del cel

Bep Guàrdia

No hay comentarios:

Publicar un comentario