25 de agosto de 2012

25. No actueu com ells, perquè diuen i no fan. (Mt 23, 1-12)

L’acusació de “duen i no fan” no és recent, però segueix essent feta amb insistència. En ocasions amb raó, perquè el missatge de l’evangeli és tant exigent que molts pocs poden dir amb veritat que el compleixen.

La realitat dels fariseus més puristes, el de les filactèries i les borles del mantell llargues és una realitat que encara avui en dia existeix. És la reducció al sentit literal de les propostes de la Llei, que mana pregar amb la llei al cap i a les mans. Per a complir-ho “de fet” posen fragments de la Llei en les capsetes negres que veis en el dibuix i se les posen al cap i als braços. I per fer “pregària tot el dia” porten els mantells de pregar davall les americanes, amb les borles llargues expressament, perquè els surtin dels baixos i tothom sàpiga que ho fan.

La recriminació de Jesús, que arrenca d’aquestes pràctiques, va encara més enllà del sembla, i ens arriba també a nosaltres, encara que no ens posen capsetes al cap. La humilitat que Jesús reclama, la capacitat de servei, els tractaments que ens donem uns als altres, en ocasions són reflex d’actituds semblants a les dels jueus que ell criticava: ens quedem a la superfície dels manaments, sense aprofundir en les actituds.

L’Església mateixa i de manera especial els seus pastors., de vegades, ha reclamat una austeritat que no ha viscut, una capacitat de servei per a ser servida, i un tracte diferenciat que no s’avé amb el missatge de Jesús.

Si sentim que ens acusen de “dir i no fer” abans d’enfadar-nos, revisem les nostres actituds, com a cristians, com a pastors, com a Església

No hay comentarios:

Publicar un comentario