19 de agosto de 2012

19. Qui menja la meva carn, està en mi. (Jn 6,51-58)

El gest de partir el pa és un gest molt expressiu: allò que era una sola peça es desfà, en trossets, per tal d’arribar a tots. El gest de repartir el pa, a dreta i esquerra, ens deixa una figura amb els braços oberts, com a la creu, però també com oferint una abraçada.

Però la identificació que fa Jesús d’ell mateix amb el pa, és encara molt més fonda de significats. Brindar-se com a aliment, com a font d’energia, és convidar-nos a assimilar del tot la seva vida. Fer que el que Ell és passi a ser el que som nosaltres. Que el que a Ell li dóna força també ens doni força a nosaltres. I que nosaltres passem a ser allò que Ell és, imitant el seu compromís de vida, el seu estil, la seva manera de comportar-se i conviure amb els amics i conciutadans.

Aquesta intima unió entre nosaltres i Jesús, és, com diu la primera lectura, signe d’intel•ligència. Veniu a menjar el meu aliment, separeu-vos dels inexperts, és a dir, feis un canvi en la vostra manera de viure. Quan en tants moments ens sembla que la nostra vida no va ben encaminada, que hem de fer un canvi, Jesús ens fa la seva proposta.

La proposta d’actuació que ens fa Pau és molt lligada a la unió amb Jesús. D’altra manera ens serà molt difícil viure com a persones sensates. Els abusos són dolents, ens convé millor la vida en comunitat, en grup, compartint amb els altres les nostres necessitats i els nostres talents, fent estones de pregària, compartint amb els pobres.

El que comparteix, el que viu d’acord amb l’estil de Jesús, aquest no morirà per sempre. D’altra manera, vivint a l’estil de l’antiga aliança, vivint al marge de Jesús, no trobarem el camí de la Vida.

Cerquem aquesta proximitat, aquesta intimitat amb Crist i amb els germans. La celebració de l’Eucaristia és una ocasió molt propícia ja que allà podem compartir el Cos de Crist amb la resta de la comunitat i estrènyer els llaços que ens uneixen amb Ell i amb els germans

No hay comentarios:

Publicar un comentario