30 de diciembre de 2011

30. Familia

Amb prou feines podem parlar, avui en dia, de família. Amb molta més dificultat poden esperar que sigui considerada sagrada.  El model de família, els tipus de familia ha canviat. Simplificant excesivament les coses podem dir que abans només n'hi havia dos tipus: normal i mombrosa. Si aquesta tipologia la volem fer ara... és casi inacabable: monoparental, homosexual, amb fills, sense, adoptats, biològics, i totes les combinacions possibles entre aquestes definicions.
En temps de Jesús es veu que la família també estava en crisi. Sinó no s'explica que un "david de tota la vida" vagi al seu poble i ningú li faci un lloc a casa seva, almenys per a seva esposa encinta. Alguna cosa ja no funcionava, quan Jesús va néixer fora vila.
Podem pensar que sempre, d'una manera o altra, la familia esta en crisi. Serà que és formada per homes i dones fràgils, que en ocasions pensem en nosaltres mateixos abans que en els altres, que valors com la generositat, compartir, acollir, comprendre, perdonar, no ens els prenem prou seriosament. Aquests valors s'aprenen generalment en família, entre els germans, ens que en tenim, amb els pares que t'animen a fer-ho, amb els companys d'escola.
Si la família esta en crisi, és que les persones esteim en crisi.
Amb tot i amb açò. hem de considerar la família com a sagrada. Com ho és la de Jesús.

No hay comentarios:

Publicar un comentario