27 de diciembre de 2011

27. Sant Joan

A Menorca en podriem dir "s'altra sant Joan", atenent a la popularitat del Baptista, que no només te festa de cavalls, sinó que és dels pocs sants que tenen dos dies de festa: el naixement (24 de juny) i el martiri (29 d'agost).
Aquest altra Joan, és tingut per autor del darrer evangeli canònic i de cartes apostòliques. Curiosament el veim en aquesta icona vell, mentre que en les representacions del Darrer Sopar se'l representa jovenet, al costat del Senyor.
El més curiós de la representció és l'aguila que l'acompanya, i que n'és inseparable quan se'l presenta com a evagelista. Cada evangelista té asociada una imatge i que incideix en un aspecte fonamental de l'evangeli.
Els qui heu llegit algun fragment (o tot sencer) dels evanelis haureu notat que el de Joan és més elevat teològicament parlant que els tres sinòptics. D'aquí l'àguila com a símbol.

D'aquest quart evangeli és el fragment que es llegeix en la missa del Dia de Nadal: el pròleg. Tota una declaració d0intencions del propi evangeli. Jesús és la Paraula, que des de la Creació ja és en Déu, i que és Déu.
Després podrà començar la narració de la vida de Jesús.

No hay comentarios:

Publicar un comentario