28 de junio de 2012

28. No tothom qui em diu: "Senyor, Senyor" (Mt 7, 21-29)

El fragment de l'evangeli d'avui ens mostra tres fronts de la predicació de Jesús:
  • la posada en pràctica
  • la solidesa dels fonaments
  • la coherència
La nostra fe ha de ser posada a la pràctica, no es pot reduïr a la pura proclamació de dogmes ni de creences, que no afecten a la nostra vida de cada dia. No tots els que es declarin seguidors seran reconeguts pel Senyor, sinó aquells que han configurat la seva vida a la manera de viure de Jesús.
Aquesta pràctica de vida ha de ser fonamentada en els ensenyaments del Mestre, ja que d'altre manera, estarem recolzant la notra actuació en elements que no són de fiar. L'arena de la platja sembla molt sòlida, pero qualsevol mal temps, o mal moviment, podes desestabilitzar la nostra vida.
Així, aplicant a la vida aquells fets i ensenyamaents que són realment sòlids i que ens ha deixat Jesús, com a ensenyament, la nostra vida tindrà una coherència que fara creïble la nostra actuació. Llavors els que ens veuen, o ens controlen, veuran que l'autoritat ens fe de la confrontació entre el que feim i el que deim.
Fonamentem la nostra vida en la Roca. "Jesus is my rock" , expressió molt cantada en el Gospel, ha de ser alguna cosa més que una lletra de cançó

No hay comentarios:

Publicar un comentario