17 de octubre de 2012

17. Ai de vosaltres també (Lc 11, 42-46)

Aquest és segurament un dels evangelis que fàcilment es podrien transcriure i adaptar a la realitat de les comunitats cristianes actuals.

Moltes vegades ens passa, com als fariseus, que ens fixem en coses sense massa transcendència mentre ens oblidem de la justícia i l’amor de Déu.

La crítica als fariseus era forta, i els Doctors de la Llei surten a la palestra, com per defensar els altres. La resposta de Jesús és fulminant: Ai de vosaltres també...!

I el text podria seguir amb els sacerdots del temple, amb els levites,... i amb els Prínceps de l’Església, amb els bisbes, els preveres, els diaques, els catequistes, els laics. Tots.

El delme de la ruda i la menta, bastaven per a “complir”. Per a Jesús el que és important és la Justícia i l’amor de Déu. A açò no hi podem renunciar de cap manera. Però en ocasions ens és més fàcil girar el cap de les coses més importants, fent com si ens concentréssim en allò que resulta insignificant; en ocasions descuidem les persones per a complir els horaris; en ocasions...

En el repàs de les nostres actuacions en el seguiment de Jesús i dels manaments del Regne, n’hi ha per a tots, de bronca! Mai ningú pot dir que ha assolit la perfecció en el seguiment de Jesús i en el compliment dels seus manaments.

I si, encara, gosem fer com els doctors, que volen quedar al marge de la recriminació en lloc d’acceptar-la com a punt a corregir, Jesús ens tornarà a dir, com a ells: “Ai de vosaltres també...!!”

No hay comentarios:

Publicar un comentario