1 de noviembre de 2010

Els Sants desconeguts


La festa de Tots Sants és, desde fa molts anys o segles, un mescla de dol i de goig. La seva proximitat amb la commemoració dels Fidels difunts (demà), fa que les famílies tradicionalment visitin els llocs d'enterrament dels seus morts. Hauria de ser tasca de demà, però la jornada sense feina és avui, i per açò les visites als cementiris, s'avancen un dia.
La festa d'avui vol recordar tots els sants i santes que no han estat canonitzats, que són desconeguts. Tants i tantes que en la seva vida i en la seva mort han donat exemple de seguiment de Jesús, de cura dels necessitats, d'atenció als pobres, de totes aquelles coses que ens ha de diferenciar com a seguidors de Jesús, i que no han cridat l'atenció ni per una vida  ni per una mort extraordinàries.
Aquesta és la festa d'avui, en la que tots podem encomanar als nostres sants les nostres necessitats, les nostres pregàries. D'aquests, com diu el llibre de l'Apocalipsi, n'hi ha de totes les nacions, d'Orient i d'Occident. Com diu en Bep, també d'altres confessions i altres religions. Hi ha sants que han mort sense coneixer Jesús, però han estat escrupulosment seguidors del seu estil de vida.

Joan Manuel Mercadal Victory
                                                                                                                          

Tots Sants.

Eren gent de tota nacionalitat, de totes ses races, i de tots els pobles i llengües.


Vull conjuntar opinions
En quan a sa santedat.
Al Regne ès benribat
Gent de per tots els cantons,
Races, pobles, Déu no ha decantat
Ni gent d’altre nacionalitat,
Ni tampoc d’altres religions
Bep Guàrdia

No hay comentarios:

Publicar un comentario