29 de enero de 2011

la confiança en els mals moments

III Dissabte des temps ordinari.Dormint amb es cap reclinat sobre un coixí.

Ells el criden i li diuen: “Mestre ¿no veieu que ens enfonsem? Mc 4,35-41


De s’experiència aprenem.
Es bon mode d’actuar:
Quan la cosa malament va
Ès bo que ens esforcem.
Però confiant en el ser suprem
S’estrès un poc sol baixar.
No tot està de nostra ma
Ès bo que açò ho entenguem


No hay comentarios:

Publicar un comentario