26 de enero de 2011

després de Pau

Timoteu i Titus són una segona generació d'apòstols, després de Pau. Ells són els seus deixebles i van quedar a les comunitats on van predicar acompanyant els conversos en el difícil camí de la vida cristiana. Ells, des del seu testimoni personal i la seva predicació van fer possible, com tants altres, que la Bona nova s'estengués pel món.
Nosaltres també són seguidors de Jesús i "successors" dels apòstols. Però moltes vegades quedam muts i quiets en lloc parlar i viure com a cristians

Joan Manuel Mercadal Victory
                                                                                                       

Sant Timoteu i sant Titus, bisbes.

Et desitjo la gràcia, la bondat i la pau de Déu. 2Tm 1,1-8

Quan amics us saludau
No tendiu a sa fal•làcia
Ni desitgeu sa “des” – “gràcia”
Lo que més bé desitjau
“A Déu” tothom enviau
Per poder viure amb eficàcia
I tenir a s’ ull perspicàcia
Així saludava sant Pau
Sa bondat ens duu a sa pau
I sa pau conrea sa gràcia


No hay comentarios:

Publicar un comentario