19 de enero de 2011

el dissabte

II dimecres de durant s’ any.

¿què s’ha de fer en dissabte, fer es bé o deixar de fer-lo? Mc 3,1-6

Sa terra, com tot lo que conté vida, necessita reposar cada cert temps. Així com també necessita de sa biodiversitat...

A Menorca (i suposo que també a moltes altres bandes), durant moltes generacions, s’ha tingut es costum de dividir ses explotacions agràries en tres parts que van rotant cada any. Una de productiva, una que està en repòs i sa tercera que estant en repòs, es prepara per s’ any venidor. També, per tal de fer pasturar uns o uns altres animals segons ses necessitats de sa terra, s’ usava sa tradició de diversificar en quan a espècies de bestiar.

Aquest bon costum, ha convertit un desert de pedres en una de ses zones més fecundes d’Espanya (Segons un segador amb es que vaig xerrar, mentre als “graneros de España” s’aconsegueix produir una mitja de 1.500 kg de cereal per hectàrea, a Menorca s’ en recolleixen 3.000. (A alguns puestos fins a 5.000)

Però per tal de competir amb mercats exteriors, en els darrers temps, els productes químics han suplert els anys sabàtics, i ses explotacions extensives s’han bescanviat per intensives amb només una espècie, que sol ser sa bovina.

I ara, llevat d’algunes explotacions que han passat un procés de desintoxicació (molt poc productiu) d’uns cinc anys, sa terra només produeix amb s’ajuda de productes químics.

En que sigui Diumenge
Es que te malalt es cos
A cada panxó ha de fer un mos
Es bou cada dia menja
Respectant es dies de repòs
I també els anys de repòs
no deixen de menjar en Diumenge

No hay comentarios:

Publicar un comentario