19 de enero de 2011

"aggiornamento"

Dimarts II de durant s’ any.

El repòs del dissabte està fet per a l’home, no l’home per al repòs del dissabte.


Li varen demanar as mestre:
“Què ès s’ espiritualitat?”
“S’ espiritualitat”, va respondre, “ès lo que aconsegueix proporcionar a s’ homo sa seva transformació interior”.
“Però si jo aplic els mètodes tradicionals que ens han transmès els mestres, no ès açò espiritualitat?”.
No serà espiritualitat si no acompleix per a tu aquesta funció. Una manta ja no ès una manta si no et dona calor”.
“De manera que s’ espiritualitat canvia?”.
“Ses persones canvien, i també ses seves necessitats. De manera que lo que en altre temps va ser espiritualitat ja no ho ès. Lo que moltes vegades passa per espiritualitat no ès més que sa constància escrita de mètodes passats”.

Estàtic jo m’he quedat
Quan em limit a complir
Allò que sa llei va dir.
Sempre he d’haver actualitzat
I cada punt dinamitzat
Sa llei ès per s’ homo servir.
I poc a poc trobar es camí
De s’ espiritualitat
Sinó en un mètode passat
Sa bíblia es sol convertir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario