21 de septiembre de 2010

Sant Mateu, ¿"patró dels pecators"?

Els bons no necessiten metge, mentre que els malalts són els que requereixen atenció. però en ocasions, tot i ser els que reben en primer terme l'anunci de salvació, ens veim poc reconeguts. Seguin essent els "dolents". Amb Mateu se'ns dóna una visió diferent.
Sant Mateu, apòstol i evangelista.

No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors.


Passant per es profeta Amós
O bé els evangelistes
Tots en posen ses vistes
As dolents, per salvar-los.
Per sant Mateu, els pecadors
Mos sentim protagonistes
Bep Guàrdia

No hay comentarios:

Publicar un comentario