29 de septiembre de 2010

...el cel obert està i es missatger va i ve.


Aquests dies, a finals de setemble i principi d'octubre, celebrem festes d'Àngels i d'Arcàngels. Els arcàngels son presentats en la tradició com els "capitans" dels àngels, en la suposada "tropa" dels exercits celestials.
Però la funció dels àngels i els arcàngels no és la guerra, encara que, si cal, també se saben barallar. La seva funció és fer present Déu en el món; a Menorca en diriem "missatges": Missatgers. El papa Gregori explicava en una seva homilia que el nom d'àngel és nom d'ofici, no de naturalesa, ja que si nón "fan enviats" són esperits purs, però no àngels.
Avui, festa dels Arcàngels: Miquel, que vol dir "qui com Déu"; Gabriel, que significa "força de Déu"; Rafel que vol dir "Medecina de Déu", felicitats a tots.
D'aqui uns dies, dia 2, dissabte, celebrarem la festa de l'Àngel de la Guarda. ja en farem un trosset més.

Agafant aquesta idea dels missatges, en Bep ens fa la seva glosa d'avui.

Els sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael.
Veureu els àngels de Déu pujant i baixant sobre el fill de l’homo.

Angel vol dir missatger
I quan en sabem pregar
Que ès amb s’univers combregar
Com s’astronauta ho sol fer
Que des de dalt ho veu molt bé
Preciós ès a sa Terra estar
I d’un mateix sol reparar
Que ès molt poca cosa també.

I quan jo ho solec fer
De dita manera observar
Lo que as meu voltant hi ha:
Jesús d’exemple agafaré
I tot d’una en veuré
El cel que tot s’obrirà
I un missatge sobirà
Cap as fill de Déu en ve,
Que per fer-lo entendre bé
En homo es va transformar.
Sempre seguit sol passar
Que el cel obert està
I es missatger va i ve.
Bep Guàrdia
No hay comentarios:

Publicar un comentario